Nerijus Vyšniauskas

Kunigas dr. Nerijus Vyšniauskas gimė 1980-10-01 Kaune, Antano Vyšniausko ir Irenos Vyšniauskienės šeimoje. Mokėsi Kauno A. Stulginskio vidurinėje mokykloje. 1999 metais baigė Telšių vyskupijos licėjų. Kauno Kunigų Seminariją baigė 2005 m. įgydamas teologijos bakalauro laipsnį. Studijas tęsdamas Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų Teologijos fakultete 2007 metais baigė bažnytinės teisės studijas ir įgijo teologijos licenciato (magistro) laipsnį. 2007 - 2009 m. Romos Popiežiškajame Saleziečių universitete, esančiame Popiežiškajame Lotynų kalbos institute baigė lotynų kalbos kompozicijos studijas, kurias ten studijavo a.a vysk. Vladas Michelevičius, kuris 1949-1950 m. buvo Kavarsko parapijos vikaras. Studijuodamas Romoje 2009 m. Popiežiškajame Saleziečių universitete pradėjo dogminės teologijos doktorantūros studijas ir 2016 m. balandžio 19 d. apgynė dogminės teologijos daktaratą tema "Lietuvos Šiluvos šventovė - istoriniai, teologiniai ir pastoraciniai aspektai" ir tapo daktaru.

Nuo 2009 iki 2016 m. Kauno Maironio universitetinėje gimnazijoje dirbo lotynų, italų kalbų ir tikybos mokytoju. Nuo 2007 metų paskirtas Kauno arkivyskupijos tribunolo notaru ir nuo 2014 metų paskirtas Vilkaviškio vyskupijos bažnytinio teismo teisėju. Nuo 2015 m. rugsėjo mėn. paskirtas Danijos lietuvių kapelionu.

Nuo 2005 iki 2007 m. Kauno arkikatedros bazilikos vikaras. 2009 m. grįžęs iš Romos vėl buvo paskirtas Kauno arkikatedros bazilikos vikaru. Nuo 2015 m. gegužės iki 2015 m. liepos paskirtas Kauno Gerojo Ganytojo parapijos vikaru. Nuo 2015 m. liepos iki 2016 balandžio paskirtas Kauno šv. Juozapo parapijos vikaru. 2016 m. balandžio 18 d. paskirtas Kavarsko, Kurklių ir Užunvėžių klebonu.

IMGP2644.jpg

Nuorodos

2018-09-08

Straipsnis "Bernardinai.lt" - Kun. dr. Nerijus Vyšniauskas: „Rašiau, kad ir ateistui būtų aišku“. Nuoroda

 

2017-06-13

Straipsnis "Lietuvos Aide" apie Tėvo dienos iškilmę Kavarsko bažnyčioje. Nuoroda

 

2016-10-05

Interviu LRT radijo laidai "Žinių amžius” apie krikščionišką moralę ir kultūrą bei kitas bažnytines aktualijas. Nuoroda

 

2016-09-28

Interviu LRT radijo laidai "Žinių amžius" apie Marijos apsireiškimą Šiluvoje ir jo mokslinį vertinimą. Nuoroda

 

2016-04-24

Interviu Vatikano radijui apie Romoje apgintą daktaro laipsnio disertaciją. Nuoroda

 

2015-04-15

Kun. dr. Nerijaus Vyšniausko mokslinė publikacija "Dievo Motinos apsireiškimas Šiluvoje: istorinis, teologinis, etnologinis aspektai" Vytauto Didžiojo Universiteto žurnale “Soter” 2015 m. Nuoroda

 

2015-02-18

Kun. dr. Nerijaus Vyšniausko mokslinė publikacija "Šiluvos šventovės administravimas pagal kanonų teisės kodeksą", žurnale "Logos", 2015 m. Nuoroda