Kviečiame visus švęsti Jonines Kavarske!

2018-06-14

2018 m. Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios titulinių atlaidų programa Kavarsko mieste. Pirmą kartą Kavarsko istorijoje lankysis ir atlaidų Šv. Mišias aukos Apaštalų Sosto diplomatinis atstovas Baltijos šalyse - arkivyskupas Pedro López Quintana.


Koncertas motinos dienos proga

2018-05-08

Motinos dienos proga Vilniaus Bernardinų bažnyčios choro "Langas" koncertas Kavarsko bažnyčioje gegužės 5 d.
Nuoširdi padėka visiems, prisidėjusiems prie šio gražaus renginio.

Vilniaus Bernardinų bažnyčios choro "Langas" koncertą Kavarsko bažnyčioje aprašo Lietuvos spauda. Straipsnį galima perskaityti internetiniame ir popieriniame laikraščio variante (Lietuvos aidas 2018.05.15-18, Nr. 103-5).


Mišios Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje Kopenhagoje

2018-04-05

Kviečiame visus Danijos lietuvius per Atvelykį, balandžio 8 d., 14.00 val. į šv. Mišias Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje, Stenosgade 4, Kopenhaga.

Po šv. Mišių - agapė su soliste Judita Leitaite. 

Visų lauksime atvykstančių nuoširdžiam pabendravimui. Turintys gražų balsą kviečiami giedoti šv. Mišių metu.

velykos.jpg

Kavarsko bažnyčia šv. Velykų rytą

2018-04-01


Kavarske paminėta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena

2018-03-11

Kovo 11 dieną Kavarske vyko renginys, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti. Po šv. Mišių iš Kavarsko Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios į aikštę iškilmingai išnešta ir, visiems giedant tautos himną, iškelta Lietuvos valstybės vėliava. Vėliavos kėlimo ceremonijoje dalyvavo Anykščių r. Kavarsko pagrindinės mokyklos-daugiafunkcio centro mokiniai, Kavarsko seniūnijos seniūnas A. Gansiniauskas, klebonas kun. N. Vyšniauskas, Kavarsko žmonės ir svečiai.

Linos Dapkienės fotoreportažas iš renginio.