Maloniai kviečiame į Šv. Jono Krikštytojo atlaidus Kavarske!

2019-06-07


Širvintų mišraus choro "Dermė" viešnagė Kurklių bažnyčioje

2019-03-13

Širvintų mišraus choro "Dermė" viešnagė Kurklių bažnyčioje. Kurklių ir Užunevėžių bažnyčių zakristijono Povilo sveikinimas 80-ojo jubiliejaus proga.


Choras “Dermė” atvyksta į Kurklių bažnyčią.

2019-03-09

Kovo 10 d. 12.00 val. visus kviečiame į Kurklių bažnyčią! Svečiuose lankysis Širvintų mišrus choras "Dermė". 


Kviečiame švęsti Kovo 11-ąją Kavarske!

2019-03-09

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos renginiai Kavarske:

10.00 val. – šv. Mišios Kavarsko šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje. 
Po šv. Mišių – iškilmingas Lietuvos valstybės vėliavos iškėlimas, visiems gyvai giedant Lietuvos himną.

11.00 val. – koncertas Kavarsko kultūros namų salėje. 
Jums koncertuos svečiai iš Ukmergės kultūros centro III Antakalnio skyriaus – moterų vokalinis ansamblis „Retro“ (vadovas Marius Mikučionis). Koncertinę programą taip pat parengė Kavarsko kultūros namų moterų vokalinis ansamblis (vad. Leda Kazokienė). 

Laukiame visų: kavarskiečių ir svečių!


Kviečiame paminėti Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną

2019-03-09

53781561_2120678114720144_4560434994022973440_o.jpg

Akimirkos iš susitikimo Danijoje su Lietuvos Vyskupų Konferencijos delegatu užsienio lietuvių katalikams prel. Edmundu Putrimu

2019-03-06

Akimirkos iš susitikimo Danijoje su Lietuvos Vyskupų Konferencijos delegatu užsienio lietuvių katalikams prel. Edmundu Putrimu kovo 1-3 d. 
Nuoširdi padėka gerb. prelatui už jo apsilankymą, gerb. LR ambasadorei Danijoje Gintei Damušis, Danijos vyskupui Czesław Kozon, Danguolei Dovidavičienei, Sandrai Danielsen, Laimai Gimbutienei ir jos chorui, Ramūnui Styrai ir visiems prisidėjusiems prie gražių ir šiltų mūsų susitikimų!


Vasario 16-osios šventės akimirkos iš Kavarsko ir Kurklių

2019-02-17


Šv. Mišios Lietuviams Kopenhagoje

2019-02-09

Visus Danijos lietuvius kviečiame dalyvauti šv. Mišiose už pasaulio lietuvius Vejle ir Kopenhagoje kovo 2 ir 3 d.d.! 

51677689_2027226977574960_1733511090576293888_n.jpg

2019 metų kalendorius spausdinimui

2019-01-05

Brangieji, sveikindamas visus su Kristaus Apsireiškimo (Trijų Karalių) iškilme, dovanoju visiems 2019 metų kalendorių, kurį galite parsisiųsti paspaudę žemiau esančią nuorodą.
Pagarbiai kun. dr. Nerijus Vyšniauskas

49501671_2007571549540503_366890558989271040_n.jpg