Bažnyčia visus tikinčiuosius pagal galimybes ragina prisidėti auka prie savo parapijos bažnyčios gerovės ir jos išlaikymo. Kviečiame savo auka prisidėti prie Kavarsko, Kurklių ir Užunvėžių bažnyčių išlaikymo ir jų puoselėjimo.

Paaukoti galite:

Kavarsko klebonijoje (Šaltinio g. 14) II-VII 9:00-19:00 arba savo auką galite pervesti į žemiau nurodytą parapijos sąskaitą.

Mūsų rekvizitai:

Kavarsko šv. Jono Krikštytojo parapija

Vadovas: kun. dr. Nerijus Vyšniauskas

Įmonės kodas: 190854236

Sąskaita: LT59 7182 1000 0170 0401

Bankas: AB "Šiaulių bankas"


Gerasis Dievas teatlygina amžinomis gėrybėmis visiems mūsų geradariams. Už juos meldžiamės kiekvieną pirmą mėnesio penktadienį.