KALĖDINIS KLEBONO SVEIKINIMAS

2018-12-24

Viešpatie, mes negalime įveikti gyvenimo sunkumų savo jėgomis.
Pripildyk mus išminties Dvasios. Suteik mums malonę.
Tepažinsime Tavąją taiką ir ramybę.
Sveikinu visus Jus su šventomis Kalėdomis!

nerijus-vysniauskas-sveikinimas.jpg

Pamaldų laikas kalėdiniu laikotarpiu

2018-12-23

Pamaldų laikas Kavarsko, Kurklių ir Užunevėžių bažnyčiose kalėdiniu laikotarpiu:

  1. Gruodžio 24 d. Kūčios. 18.00 val. - Bernelių šv. Mišios Kavarsko bažnyčioje.

  2. Gruodžio 25 d. Kalėdos - Jėzaus Kristaus Gimimo iškilmė. Šv. Mišios: 8.00 val. - Kavarsko bažnyčioje. 10.00 val. - Kurklių bažnyčioje. 12.00 val. - Užunevėžių bažnyčioje.

  3. Gruodžio 26 d. - II Kalėdų diena. Šv. Mišios: 10.00 val. - Kavarsko bažnyčioje. 12.00 val. - Kurklių bažnyčioje.

  4. Gruodžio 30 d. sekmadienio šv. Mišiose dėkosime Dievui už praėjusius metus. Kavarsko bažnyčioje po šv. Mišių vyks Dabužių bendruomenės vaikų kolektyvo ,,Baltas lapas“ pasirodymas ,,Gerumo glėbyje“.

Beatliejus

Choro „Vyturys“ koncertas Kavarsko bažnyčioje

2018-12-20

Chore dainuoja: mokytojai gydytojai, inžinieriai miškininkai. Choras gyvuoja jau 42 metus. 1983 m. chorui buvo suteiktas liaudies choro vardas „Vyturys“. 1987 m. respublikiniame J. Naujalio vardo konkurse tapo nugalėtojais liaudies kolektyvų tarpe. Choras yra dalyvavę visuose Šiaurės-Baltijos šalių rengiamose chorų Festivaliuose, kurie vyko (nuo 1995m) Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Suomijoje, Švedijoje, Norvegijoje, Islandijoje, Danijoje. 1981 m. Choras dalyvavo turistinėje koncertinėje kelionėje po Šiaurės Korėjos DR.


Adventinis koncertas Kavarsko bažnyčioje

2018-12-13

Kviečiame visus į adventinį koncertą, kuris vyks gruodžio 16 d. (sekmadienį) Kavarsko bažnyčioje. 
10.00 šv. Mišios, po jų - koncertas.
Koncertuos Ukmergės choras "Vyturys".

chroras-vyturys.jpg

Popiežius Pranciškus Lietuvoje

2018-09-23

Popiežiaus Pranciškaus vizitas Lietuvoje ir kavarskiečių bei kurkliečių dalyvavimas Šventojo Tėvo aukojamose šv. Mišiose Kaune.


Šilinių atlaidai ir "Ąžuoliuko" choro koncertas

2018-09-09

Šilinių atlaidai ir "Ąžuoliuko" choro koncertas Kavarsko bažnyčioje. Nuoširdi padėka visiems, prisidėjusiems prie gražios šventės.


Choro „Ažuoliukas“ koncertas Kavarsko Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje

2018-08-25

Kviečiame visus dalyvauti šv. Mišiose, kuriose skambės choro „Ąžuoliukas“ atliekamos giesmės. Po šv. Mišių vyks koncertas.

Koncertas vyks 2018 m. rugsėjo 9 d. 11 val.


Kavarsko ir Kurklių parapijų pastoracinių tarybų narių ir choristų piligriminė kelionė

2018-08-22

Kavarsko ir Kurklių parapijų pastoracinių tarybų nariai ir choristai aplankė Kauno šventoves: Kauno arkikatedrą baziliką, Santaką (vietoves, kur po mėnesio lankysis popiežius Pranciškus), kardinolo V. Sladkevičiaus memorialinį butą-muziejų, Kristaus Prisikėlimo baziliką, Pažaislio vienuolyno ansamblį, Panoterių Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčią. Patriotiškai įsiamžino prie Vyčio paminklo, kur susitiko su Kauno meru Visvaldu Matijošaičiu, smagiai pasivažinėjo Kauno funikulieriumi ir grožėjosi Kadagių slėniu.


Apaštališkojo nuncijaus Lietuvoje
arkivyskupo Pedro López Quintana apsilankymas Kavarsko Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios tituliniuose atlaiduose ir Kavarsko miesto
480 metų šventėje

2018-06-24

Nuoširdi padėka Apaštalų Sosto diplomatiniam atstovui Baltijos šalyse arkivyskupui Pedro López Quintana, jo sekretoriui kun. M. Šlaustui, Anykščių r. merui K. Tubiui, Anykščių r. savivaldybės administracijos direktoriui A. Gališankai, jo pavaduotojui R. Blazarėnui, Kavarsko seniūniui A. Gansiniauskui, Kavarsko pagrindinės mokyklos - daugiafunkcio centro direktorei L. Daugėlienei, Kavarsko kultūros namų kolektyvui ir jo vadovei A. Blažienei, „Marijos radijui“, Nacionalinio M. K. Čiurlionio menų mokyklos chorui, kameriniui chorui „Aidija“, jų meno vadovui R. Gražiniui, Kavarsko mokyklos mokiniams, šv. Mišių patarnautojams, adoruotojoms, procesijos dalyviams, vainikų pynėjoms ir puošėjoms, bažnyčios choristams, atlaidų rėmėjams ir visiems, savo darbu, malda, auka ir gera valia prisidėjusiems prie šios gražios šventės. Ačiū Jums!

Šv. Mišių įrašas ir nuncijaus homilija

 

Šventės akimirkos


Kviečiame visus švęsti Jonines Kavarske!

2018-06-14

2018 m. Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios titulinių atlaidų programa Kavarsko mieste. Pirmą kartą Kavarsko istorijoje lankysis ir atlaidų Šv. Mišias aukos Apaštalų Sosto diplomatinis atstovas Baltijos šalyse - arkivyskupas Pedro López Quintana.


Koncertas motinos dienos proga

2018-05-08

Motinos dienos proga Vilniaus Bernardinų bažnyčios choro "Langas" koncertas Kavarsko bažnyčioje gegužės 5 d.
Nuoširdi padėka visiems, prisidėjusiems prie šio gražaus renginio.

Vilniaus Bernardinų bažnyčios choro "Langas" koncertą Kavarsko bažnyčioje aprašo Lietuvos spauda. Straipsnį galima perskaityti internetiniame ir popieriniame laikraščio variante (Lietuvos aidas 2018.05.15-18, Nr. 103-5).


Mišios Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje Kopenhagoje

2018-04-05

Kviečiame visus Danijos lietuvius per Atvelykį, balandžio 8 d., 14.00 val. į šv. Mišias Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje, Stenosgade 4, Kopenhaga.

Po šv. Mišių - agapė su soliste Judita Leitaite. 

Visų lauksime atvykstančių nuoširdžiam pabendravimui. Turintys gražų balsą kviečiami giedoti šv. Mišių metu.

velykos.jpg

Kavarsko bažnyčia šv. Velykų rytą

2018-04-01


Kavarske paminėta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena

2018-03-11

Kovo 11 dieną Kavarske vyko renginys, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti. Po šv. Mišių iš Kavarsko Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios į aikštę iškilmingai išnešta ir, visiems giedant tautos himną, iškelta Lietuvos valstybės vėliava. Vėliavos kėlimo ceremonijoje dalyvavo Anykščių r. Kavarsko pagrindinės mokyklos-daugiafunkcio centro mokiniai, Kavarsko seniūnijos seniūnas A. Gansiniauskas, klebonas kun. N. Vyšniauskas, Kavarsko žmonės ir svečiai.

Linos Dapkienės fotoreportažas iš renginio.